Welkom bij MR BeschermingsBewind

MR BeschermingsBewind zorgt voor stabiliteit en inzicht in de financiële situatie van mensen die de grip op hun financiën dreigen te verliezen of reeds verloren zijn. Hierbij gaat het met name om mensen die wegens een beperking niet in staat zijn om hun financiën zelfstandig te beheren maar ook mensen die hun financiën uit handen willen geven en/of geen prioriteit (kunnen) geven aan hun financiën.

MR BeschermingsBewind ontzorgt en regelt alles wat bij beschermingsbewind komt kijken. Wij zorgen voor rust en financiële stabiliteit.

MR BeschermingsBewind helpt direct betrokken en persoonlijk. Wij hebben geen wachtlijsten.

MR BeschermingsBewind voldoet aan de voorwaarden gesteld in het besluit kwaliteitseisen voor beschermingsbewindvoerders vastgesteld in 2014 en heeft een volwaardig lidmaatschap van de NBPB.

Bekijk onze diensten